Mindfulness

Mindfulness, er et koncept, der oprindeligt  stammer fra buddhismen.
Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress.
Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær, og fuld opmærksomhed på det der er lige nu. Tilstedeværelse med  alle sanser vågne.
Følelser og tanker opleves som de er men vurderes ikke, de observeres blot, hvilket giver en selv et  indblik i hvorledes man selv er. At se på egne tankemønstre og derved få et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress  og pres.
Bevidsthed om sig selv og sine reaktioner giver mulighed  for objektivt at forholde sig hvad der end måtte opstå i nuet,  derved opøver man en evne til at agere i stedet for at reagere.
Mindfulness trænes ved meditation og opmærksomhedsøvelser.
Så har du et ønske om øget indre ro og balance – kan mindfulness være noget for dig

Træningen tager udgangspunkt i

* ikke at vurdere
* at have tålmodighed
* at have en begynders sind
– se på verden, som om man ikke kender den allerede
* have tillid til omgivelserne og sig selv
* at søge efter ikke-stræben
* at have accept – også af det, som ikke er behageligt
* at give slip

Det er for mange nødvendigt at træne en mindful tilgang til livet, for at få gavn af den. Vi har nemlig i større eller mindre grad tendens til:

- at bruge automatpilotfunktionen
- at være optaget af fortiden og fremtiden
- at vurdere oplevelser
- at være utålmodig
- at ville handle frem for at være

Det betyder, at vi ofte ikke er der, hvor vi er!
Men et helt andet sted i vores tanker.

Af og til kan det være nødvendigt at kombinere psykoterapeutisk arbejde og mindfulness for at få
det største udbytte.