Stresshåndtering

Stress er en tilstand og ikke en sygdom og muligheden for stress vil altid være til stede i vores liv. Der findes den positive stress og den negative stress.

Altafgørende er det, at blive klar over hvor og hvad er stressfaktorerne – er det på arbejdspladsen, i det private eller følelsesmæssigt. Samtidig også blive klar over, hvem er ansvarlig – kan der gøres noget og hvem skal gøre noget.

Vi kan dog alle  blive bedre til at håndtere stress, så belastende situationer medfører mindre stresspåvirkning, og dermed øger vores modstandskraft over den helbredsskadende effekt den længerevarende stress har. Altså måske lære at sige pyt, sætte grænser etc.

Vi har alle forskellig grænse for, hvornår vi føler os stresset samt forskellige måder at håndtere stress på. Den måde vi håndterer eller tackler stress på kaldes for coping eller mestring. Hvis vi ikke formår at cope, dvs. tackle eller håndtere stressfyldte situationer og bringe kroppen tilbage i balance, så kan stress føre til alvorlige helbredsproblemer.

Stresshåndtering handler om valg, principper/overbevisninger og ændret adfærd

Der findes mange forskellige råd til god stresshåndtering – personligt og på arbejdspladsen. En del af disse råd lyder lette, men er det langtfra altid, da stresshåndtering handler om forandringer – valg, principper/overbevisninger og ændret adfærd.

Forandringer sker ikke fra den ene dag til den anden. Forandringer tager tid, og kræver en vedvarende indsats, hvis du vil opnå varige resultater, men til gengæld er gevinsten stor. Ofte skal der både en ydre og en indre indsats til for at ændre situationen, men nogle stresshåndterings strategier er dog lige til at gå til.

Du kan blive bedre til at tackle din stress

Når vi taler personlig stresshåndtering, er der ikke én universalløsning som gælder for alle, da mennesker er forskellige. En del af arbejdet i forhold til stresshåndtering består i at finde frem til de metoder og teknikker, som fungerer bedst for netop dig.

Symptomer på stress kan være:

Fysiske:

-Smerter

-Hovedpine

-Hjertebanken

-Svimmelhed

-Træthed

-Rysten på hænder

-Svedeture

-Mavesmerter

Psykiske:

-Humørsvingninger

-Vrede/Irritabilitet

-Hukommelsesbesvær

-Uoplagthed

-Rastløshed

-Angst

Adfærdsmæssige:

-Søvnløshed

-Øget/nedsat appetit

-Lav selvfølelse

-Ubeslutsomhed

-Sygefravær

-Ingen humor

Kursus tilbydes med stresshåndtering og mindfulness i èt. Hvor de mange gode teknikker fra mindfulness bruges som værktøjer. Se under kursus :)

Læs:

Arbejdsmiljøviden

Samt under Mindfulness

Terapi kan gribes an på flere forskellige måder, afhængig af temaet/ problematikken, hvor du er og hvilke ønsker du som klient har.

Processen er din, hvor det vigtige i min rolle som terapeut/coach er at skabe en støttende og rar atmosfære, hvori du kan udfolde dig og blive mødt som det menneske du er.

Jeg vil være omsorgsfuld, være nærværende, have empati for dig og give kærlige "skub".
Alt sammen med respekt for dig på en blid, kærlig og nænsom måde.

ID står for integrativ dynamisk og identitetsorienteret terapi.

Se i øvrigt : ID Uddannelse

Teknikker:
Jeg bruger bl.a samtalen, NLP, gestaltterapi, kropsarbejde, tegning, drømmetydning, familiearbejde, eksistentiel arbejde, energiarbejde m.v..